Aktualne informacje o firmie ​

Globgranit Logistic S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Jana Kilińskiego 47A informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Ogłoszenia dla Akcjonariuszy, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Numer KRS: 0000508624
Kapitał: 2 367 000,00 ZŁ