Ogłoszenia dla akcjonariuszy

3 listopada 2020

Działając pod firmą Globgranit Logistic Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej „Spółka”)  w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki  do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki  tj. ul. Jana Kilińskiego 47a, 58-200 Dzierżoniów.